Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Higijenik izvedba klima komora

Klima komore u higijenik izvedbi  namenjene su za pripremu vazduha visoke klase cistoce,  za ventilaciju i klimatizaciju cistih prostora kao što su bolnice, farmaceutska, prehrambena, elektronska industrija i sl.

Proizvode se u 19 standardnih velicina za podrucje  primene  od  1.000 m3/h  do 100.000 m3/h.  Obzirom na nacin montaže dostupni su u  horizontalnoj, spratnoj, vertikalnoj i paralelnoj izvedbi, a obzirom na mesto montaže mogu biti namenjeni za unutrašnju ili vanjsku ugradnju.

Osnovne karakteristike ovih uredaja koje obezbeduju ispunjenost higijenskih i zdravstvenih kriterijuma su:

 • Sve unutrašnje površine kucišta su glatke, zaptivene, konstrukciono izvedene tako da sprecavaju zadržavanje vode, cime je otklonjena opasnost mikrobiološkog rasta, taloga i korozije.
 • Upotrebljeni materijali ne ugrožavaju zdravlje i nisu pogodna podloga za stvaranje štetnih mikroorganizama, i otporni su na cišcenje i dezinfekciju.
 • Konstrukciono je obezbedeno da svi ugradeni elementi su dostupni  za pregled, cišcenje i dezinfekciju
 • Specijalna konstukcija kade za odvod kondenzata koja je postavljena duboko u podu i potpuno izolovana sprecava kontakt cistog vazduha sa kondenznom vodom.
 • Zbog dobre toplotne izolacije i zaptivanja kucišta iskljucena je mogucnost pojave kondenzata na kucištu

Priprema vazduha za ciste prostore jedan je od najzahtevnijih zadataka u klimatizaciji, zbog toga ovi uredaji u potpunosti ispunjavaju zahteve sledecih standarda:

 • EN 1886  – Ventilacija u zgradama – Uredaji za klimatizaciju vazduha – Mašinska izvedba
                     Ventilation for buildings – Air handling units – Mechanical  performance
 • EN 13053  - Ventilacija u zgradama – Klasifikacija i izvedba klimatizacionih komora, delova i sekcija
                       Ventilation for buildings - Air handling units - Ratings and performance for units, components and section
 • VDI 3803 -  Sistemi klimatizacije – Konstrukcioni i tehnicki principi
                      Air-conditioning systems - Structural and technical principles
 • VDI 6022  - Higijenski zahtevi za sisteme ventilacije i klimatizacije i klimatizacione komore
                      Hygienic requirements for ventilating and air conditioning systems and air-handling unit
 • DIN 1946 - Zdravstveni zahtevi za ventilacione i klimatizacione sisteme
                       Ventilation and air conditioning; technical health requirements