AirCalc ++

AirCalc ++  Software

AirCalc++  je racunarski program za izbor i proracun klima komora. Ovaj programa omogucava lagan i brz nacin izbora odgovarajuce velicine, tipa i sastava klima komore, prema zadanim parametrima i uslovima.

Mnogobrojne opcije i mogucnosti koje se nude, olakšace i ubrzace postupak kreiranja klima komore, a integrisani proracuni pružice niz vrednih i neophodnih podataka o uredaju koji su prikazani u sledecim izveštajima:

 • Detaljan prikaz svih tehnickih podataka
 • Crtež uredaja 2D sa izabranim projekcijama, koje je moguce izvesti u DWG formatu
 • Prikaz promena stanja vazduha  u h,x- Mollier-ov dijagramu
 • Dijagram nivoa buke uredaja
 • Prikaz sekcija isporuke sa dimenzijama i težinama

Prednosti ovog programa su:

 • „User friendly interface“
 • Jednostavan nacin kreiranja konfiguracije klima komore pomocu modularnog sistema
 • Lako sprovodenje izmena, promenljivost parametara, koji daju mogucnost optimizacije izbora svih elemenata, kao i cele klima komore
 • Mogucnost vodenja projekata (cuvanja, pretraživanja i menjanja napravljenih izbora)
 • Mogucnost razmene projekata sa drugim korisnicima softvera

Dodatne opcije:

 • Olakšan nacin štampanja celog projekta
 • Mogucnost korištenja programa na više jezika
 • Izbor  SI-sistema jedinica prema sopstvenoj želji