Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Uopšteno o kanalima

Kanali za distribuciju vazduha su važan deo sistema za ventilaciju i klimatizaciju i obzirom na njihovu funkciju, oni značajno utiču kako na cenu, tako i na utrošenu energiju.

U sklopu svog proizvodnog programa Sokoinžinjering nudi :
     • Pravougaone kanale
     • Spiro kanale
     • Fazonske elemente
     • Kanalske prigušivače buke

Osnovne odlike naših kanala su:
dobra mehanička svojstva i zaptivenost.

Potrebna klasa čvrstoće (krutosti ) kanala, za projektovanu klasu pritiska, postignuta je dobrom kombinacijom dimenzija kanala, debljine lima, vrste ojačanja i rastojanja poprečnih spojeva.

Ispunjeni su osnovni zahtevi za dobro zaptivanje kanalske mreže proizvodnjom kanala u skladu sa preporukama standarda DIN 24190, DIN 24192, DIN 24194, EN 10142, i „SMACNA“ standarda.

Materijal od kojeg se proizvode kanali je visoko kvalitetni pocinkovani lim sa 275 gZn/m2 (DX51D + Z275) prema UNI EN 10142
    • za spiro kanale od trake širine 137 mm debljine 0.6 – 1.2 mm
    • za pravougaone kanale od lima iz kotura širine 1250 mm debljine 0.6 – 1.25 mm

U zavisnosti od zahteva Investitora, tehnološkog procesa, kao i namene, kanali mogu biti izrađeni od inox-a, aluminijumskog lima, bakarnog lima i crnog lima, a dodatno mogu biti obojeni u RAL paleti.

Dimenzije kanala
Spiro kanali: 26 veličina poprečnog preseka od φ80 do φ1400 mm; dužine do 6 m (na zahtev i do 12m)
Pravougaoni kanali: poprečnog preseka od 0.015 m2 do cca 5 m2, standardne dužine 2m (na zahtev i do 2.4m)

Fazonski elementi su pažljivo dimenzionisani i standardizovani za različite dimenzije kanala tako da obezbeđuju najmanje padove pritiska na ovim deonicama i time olakšavaju projektovanje kanalskog razvoda sa najpovoljnijom karakteristikom pada pritiska, čime se postižu niski pogonski troškovi.

Proizvodnja kanala i fazonskih elemenata odvija se na najsavremenijim visoko kvalitetnim mašinama i alatima.

Pravilna montaža vazdušnih kanala koja se ogleda u izboru odgovarajućih nosećih elemenata i pravilnom rasporedu oslonaca, obezbediće da postignuta klasa zaptivanja u proizvodnji bude zadržana i u eksploataciji.