Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sistem polica i kuka Soko Inžinjering

Ova oprema se koristi za čuvanje i skladištenje prehrambenih proizvoda u:

 • Rashladnim komorama
 • Kuhinjama
 • Restoranima
 • Mesarama
 • Piljarama
 • Trgovinama
 • Pekarama

Što znači, tamo gde su visoki kriterijumi za higijenu čuvanja prehrambenih proizvoda (moraju biti zadovoljeni HACCP standardi).

Sertifikovane prema NSF međunarodnom standardu / American National Standard, namenjenom isključivo opremi koja se koristi u prehrambenoj industriji.
Svrha ovog standarda je da oprema zadovolji sve higijenske i zdravstvene kriterijume  za prehrambene proizvode, koje zahteva HACCP standard.

Sistemi su samostojeći i ne zahtevaju nikakvo dodatno pričvršćivanje.

Montiraju se na ravnu, čvrstu podlogu sa mogućnošću dodatnog finog podešavanja (+/- 20mm).

Osnovne odlike su:

 • Funkcionalnost
 • Lagana i brza montaža i demontaža
 • Kompatibilnost elemenata
 • Glatke površine
 • Lagano čišćenje i održavanje
 • Mogućnost montaže i u uglovima, pomoću ugaonih elemenata, čime je iskorišćenost prostora maksimalna.

Korišćeni materijali:

 • Noseći stubovi: eloksirani Aluminijumski vučeni profil
 • Police su od inoxa ili obojenog lima namenjenog za kontakt sa hranom i otpornim na habanje (pokazao odlične karakteristike pri ispitivanju na abraziju i udare po metodologiji propisanoj od strane NSF-a)
 • Nosači kuka su kompletno od inoxa
 • Kuke se proizvode od inoxa

Dimenzije:

 • Bočni nosači : Mogućnost izbora 4 visine sa korakom police od 150 mm
 • Polica: 9 veličina koje se dobijaju kombinacijom 3 dužine i 3 visine
 • Nosači kuka:   9 veličina koje se dobijaju kombinacijom 3 dužine i 3 visine
 • Kuke se prave u dve veličine.

Dobrim kombinovanjem različitih dimenzija bočnih nosača, polica i nosača kuka, može se dobiti maksimalna iskorišćenost svakog rasploloživog prostora.

Predviđen je ručni unos robe.