Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pravougaoni kanali

Proizvode se od visoko kvalitetnog pocinkovanog lima sa 275 gZn/m2 (DX51D + Z275) prema UNI EN 10142; od lima iz kotura širine 1250 mm debljine 0.6 – 1.25 mm. U zavisnosti od zahteva Investitora i tehnološkog procesa mogu biti izrađeni od nerđajućeg čelika, aluminijuma i crnog lima, a dodatno mogu biti obojeni u RAL paleti.

Proizvodnja pravougaonih kanala i fazonskih elemenata odvija se na najsavremenijim visoko kvalitetnim mašinama i alatima.

Kanali su sa jednim ili više uzdužnih spojeva, zavisno od poprečnog preseka.
Uzdužni šav je tipa „kanal falc“. Ova vrsta šava ima najkraće vreme izrade, a slojevi presavijenog lima u spoju obezbeđuju dobru zaptivenost i za najviše klase pritiska, zbog čega se ovaj tip uzdužnog šava izdvaja se kao najbolji.

Poprečni spojevi su prirubnički sa „MEC“ profilom, odgovarajuće veličine zavisno od poprečnog preseka kanala, tako da zadovolji potrebnu čvrstoću spoja. Spojevi su zaptiveni i učvršćeni sa „žabicama“ ili sa kliznim profilom koji omogućava kontinualni spoj. 

 

Spoljašnja ojačanja se dodaju zavisno od dimenzije kanala, debljine lima i klase pritiska, postavljena poprečno u odnosu na pravac strujanja vazduha.
Unutrašnja ojačanja u vidu odstojnih šipki primenjuju se kod kanala većih dimenzija od 2.4 m.

Pravougaoni kanal za određenu klasu pritiska i određenih dimenzija (definisano projektom), izrađen od lima pravilno izabrane debljine, sa dobro odabranim poprečnim spojem i potrebnim ojačanjem ( prema preporukama „SMACNA“ standarda), mora da zadovolji potrebnu klasu krutosti. Na taj način sprečana je deformacija kanala tokom vremena upotrebe, i obezbeđen je jedan od osnovnih preduslova dobrog zaptivanja.

Zaptivanje uzdužnih spojeva moguće je izvesti u fazi izrade kanala postavljanjem zaptivne mase u „kanal falc“ i na taj način moguće je postići višu klasu zaptivanja.

Dimenzije pravougaonih kanala: proizvode se sa poprečnim presekom od 0.015 m2 do cca 5 m2, standardne dužine 2m (na zahtev i do 2.4m)

Kanali od crnog lima debljine 2 mm, koriste se za ventilaciju i odvođenje dima (odimljavanje), upravo zbog dobre otpornosti prema štetnim gasovima i toploti. Spajanje podužnih spojeva vrši se zavarivanjem. Dihtovanje poprečnih spojeva vrši se staklenom pletenicom otpornom na visoke temperature i do 450 0C.

Odsisavanje izduvnih gasova i ventilacija garaža rešena je zajedničkim sistemom putem kanala od crnog čeličnog lima.