eEf+  sistemi

Energetski efikasni sistemi klima komora

eEf+  sistemi

Danas velika vecina ljudi provodi više od 80 % vremena u zatvorenim prostorima kao što su kuce, škole, bolnice, kancelarije,... Zbog toga je od velikog znacaja obezbediti dobar konfor u klimatizovanom prostoru kako bi se stvorili prijatni i zdravi uslovi za život i rad.

Važan parametar za dobar konfor u klimatizovanom prostoru je kvalitet vazduha. Dobar kvalitet unutrašnjeg vazduha je kombinacija faktora kao što su nivo kiseonika, vlažnost, temperatura vazduha, odsustvo mirisa, zagadenja, kao i bakterija i virusa. Mnogo energije se troši za pripremu vazduha potrebnog kvaliteta.

Statistika pokazuje da se u poslovnim i stambenim objektima u proseku troši 30 % energije na ventilaciju, još 30 % na hladenje i 30 % na grejanje, a preostalih 10 % na svetlo i tehnicke instalacije. Kako ventilacija predstavlja trecinu potrošnje, a obzirom na to da možemo da uticemo i na grejanje i hladenje putem ventilacionih sistema, to znaci da možemo uticati na približno polovinu ukupne potrošnje energije u zgradi, kada se fokusiramo na ventilacione sisteme. To je nešto što vredi razmotriti!

Korišcenje visokog sadržaja svežeg vazduha u klasicnim sistemima ventilacije zahteva i veliku potrošnju energije. U konvencionalnim sistemima, hladenje i sušenje se postiže kondenzacijom viška vlage na hladnjaku. U sledecem koraku vazduh se greje na grejacu da dostigne željenu temperaturu. I hladenje i grejanje zahtevaju velike kolicine energije.

eEf+  sistem je integrisan klimatizacioni uredaj. On spaja grejanje, hladenje, vlaženje, odvlaživanje,  iskorišcenje otpadne toplote vazduha i upravljacku strategiju u jednu komponentu. Glavni zadatak ovih uredaja je da obezbede visok nivo kvaliteta unutrašnjeg vazduha, a u isto vreme da obezbede maksimalnu uštedu energije.

Ušteda energije postiže se:

  • Primenom razmenjivaca za iskorišcenjem otpadne toplote
  • Izborom pravilne konfiguracije sastavljene od kvalitetnih komponenti i pravilnog sistema zavisno od klimatskih uslova i namene objekta
  • Integracijom pravilnog kontrolnog sistema koji obezbeduje režim rada prilagoden spoljašnjim uslovima

Koriste se:

  • Za centralnu pripremu svežeg vazduha
  • Za dogrevanje, odnosno za postizanje željenih parametara vazduha u klimatizovanom prostoru
  • U sistemima sa 100 % svežim vazduhom, kao i u sistemima koji rade sa mešavinom svežeg i recirkulacionog vazduha
  • Predstavljaju idealno rešenje za poslovno trgovinske centre, hotele, školske, zdravstvene ustanove, kongresne, sportske dvorane, više namenske prostore i druge prostore koji zahtevaju veliku kolicinu svežeg vazduha i u kojima boravi veliki broj ljudi.

Izbor tipa razmenjivaca za iskorišcenje otpadne toplote, koji predstavlja osnovu ovog uredaja, zavisi od namene objekta, klimatskih uslova, potrebnih parametara vazduha, kao i postavljenih zahteva.

Rotacioni regenerativni razmenjivaci zahvaljujuci visokoosetljivoj hidroskopskoj ispuni omogucavaju povrat totalne toplote otpadnog vazduha, tj. omogucavaju prenos vlage, sa recirkulacionog na sveži vazduh i obrnuto, pa dodatno obezbeduju funkciju vlaženja i odvlaživanja vazduha. Zbog toga su posebno pogodni za  primenu u klimatskim uslovima gde se zahteva visok stepen razmene osetne i latentne toplote. Koriste se za grejanje i hladenje klimatizovanih prostora gde je potrebna regulacija  temperature i vlažnosti vazduha (j > 30%).
Primena rotacionih zazmenjivaca nije uvijek primenljiva, npr. cisti prostori, laboratorije i slicno zbog mogucnosti povlacenja struje vazduha iz oblasti veceg pritiska u oblast nižeg pritiska i mešanja struja svežeg i recitkulacionog vazduha. Odlikuju se visokim stepenom iskorišcenja i osetne i latentne toplote oko 85%.

Plocasti rekuperativni razmenjivaci omogucavaju razmenu osetne toplote, i imaju malu mogucnost mešanja struja vazduha (do 1 %). Razmenjivaci za povrat osetne kolicine toplote su bolji izbor u suvim klimatskim uslovima gde mehanicko hladenje radi odvlaživanja nije potrebno.
Odlikuju se visokim stepenom iskorišcenja osetne toplote (oko 65 %), koji dostiže vrednost i do 80%  u paralelnoj izvedbi dva razmenjivaca. (dvostepeni plocasti razmenjivaci).
Posebnu varijantu cini izvedba dvostepenog plocastog rekuperatora sa indirektnim adijabatskim hladenjem . Ove jedinice obezbeduju znacajnu uštedu energije potrebne za hladenje svežeg vazduha, na taj nacin što indirektnim adijabatskim hladenjem recirkulacionog vazduha povecavaju stepen iskorišcenja osetne toplote i do 90 %.

Kružni cirkulacioni sistem dva lamelna razmenjivaca postavljena u struji otpadnog i svežeg vazduha madusobno povezanih su u krug cevovodom kroz koji struji mešavina vode i etilenglikola kao prenosioca toplote, takode omogucavaju razmenu osetne toplote.
Imaju ne zamenljivu primenu za iskorišcenje otpadne toplote vazduha u sistemima gde ne sme doci do mešanja struja vazduha, u slucajevima klimatizacije cistih prostora, laboratorija i slicno;  kao i u slucajevima gde su sistemi za pripremu svežeg i recirkulacionog vazduha fizicki odvojeni.
Prednost im je što zauzimaju manje prostora u odnosu na plocaste razmenjivace. Obezbeduju razmenu osetne toplote sa stepenom iskorišcenja oko 55 %.