Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sertifikati

SOKO INŽINJERING je kompanija koja je sertifikovala sistem menadžmenta kvalitetom 2007. godine prema zahtevima standarda ISO 9001:2000, a zatim resertifikovala sistem 2010. godine prema zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Kao firma koja je potpuno opredeljena zadovoljenju potreba i zahteva svojih kupaca i korisnika, SOKO INŽINJERING je za svoje proizvode obezbedio potvrde kvaliteta proizvoda kroz sertifikate:

  • CE sertifikat za svoje klima komore
  • Sertifikat "ГОСТ Р" za svoje klima komore, za potrebe ruskog tržišta
  • NSF sertifikat za svoje rashladne komore sa podom