Proizvodni pogoni, laboratorije

Proizvodni pogoni, laboratorije

Br. Naziv objekta - naručioca Površina (m2)
1.Energopet, Beograd6100
2.Spektar, Gornji Milanovac1980
3.JAT – Laboratorija za baždarenje instrumenata640
4.INEX – UKUS, Beograd3400
5.BAMBI - Požarevac4100
6.BAMBI - Ljubičevo4000
7.JUHOR - Jagodina2800
8.PUPIN – ALCATEL, Beograd3800
9.NIS, Rafinerija Pančevo8800
10.Livnica – Kikinda670