Reprezentativni objekti

Reprezentativni objekti

Br. Naziv objekta - naručioca Površina (m2)
1.Velika sala Skupštine Republike Srbije, Beograd2300
2.Skupština Republike Srbije3800
3.Rezidencija Predsednika SRJ0
4.Vlada Republike Srbije, Sala Vlade, Beograd0
5.Predsedništvo Republike Srbije – Svečana sala6100
6.Predsedništvo Republike Srbije – Biblioteka230
7.Hotel BREG, Vršac5100
8.Privredna banka, Beograd280
9.JIK Banka, Gornji Milanovac0
10.NBS – Kovnica novca, Beograd0
11.Crveni krst Beograd, Svečana sala590
12.Restoran DAKA, Zemun100
13.Auto salon MERCEDES, Beograd1000
14.Hotel MOSKVA0
15.Klub 2 Zlatibor, M. Đorić330
16.Restoran TRAČ Beograd70
17.Aerodrom NIKOLA TESLA, Beograd10000
18.HONDA, Beograd0
19.FIAT, Beograd0
20.Filmski studio Pink, Šimanovci0