Elektroračunarski centri

Elektroračunarski centri

Br. Naziv objekta - naručioca Površina (m2)
1.Radiotelevizija Srbije470
2.VP 4100, Novi Sad230
3.ERC Republički fond penzionog osiguranja, Beograd370
4.ERC Naftagas promet, Novi Sad280
5.ERC - Fotoslog Tipoplastika, Gornji Milanovac410
6.ERC Osiguranje Dunav, Beograd320
7.Služba za platni promet, Mladenovac220
8.Telekom Crne Gore, Podgorica330
9.DDOR Novi Sad960
10.ERC Služba za platni promet- Knez Mihailova, Beograd310
11.PRO MONTE, Podgorica480
12.PKB Banka - Komercijalna330