Komandne sale tehnoloških linija

Komandne sale tehnoloških linija

Br. Naziv objekta - naručioca Površina (m2)
1.Komandni centar Pivara Čelarevo, Čelarevo, proizvodni pogon120
2.Komandna sala Elektrovojvodina, Vrbas330
3.Elektroprivreda Crne Gore, HE Perućica2200
4.Beogradske elektrane, komandni centar660
5.BIP Beograd, Komandni centar180
6.Livnica - Kikinda2170